Masterklinikken Dr Kosmedis

När håravfall inträffar vid ung ålder

Unga män, ända ner i 15 års ålder, kan faktiskt uppleva begynnande håravfall. Det första tecknet är ofta tunnare hår i hårlinjen fram eller på sidan. 

För en ung man på tröskeln in i vuxenlivet, som 18–20-åring, kan detta utlösa jobbiga känslor och påverka självförtroendet. Även om många förutser och förväntar att de kommer att uppleva håravfall för att de är genetiskt disponerade för det, kan upplevelsen vara tuff, i synnerhet för unga män. I den sårbara situation som unga män befinner sig, är de dessvärre ofta en målgrupp för all världens dunderkurer och mirakelbehandlingar.

Svårare för de unga

Unga människor som ser begynnande håravfall och som vill göra något åt det, kan ha god nytta av en yrkesmässig konsultation. De behöver omtanke för sin situation och att se på framtiden med tillförsikt och med realistiska förväntningar på vad som är möjligt. Dessutom behöver de föräldrar eller vuxna omsorgspersoner att prata med om sin situation. Mycket handlar om omställning och tillvänjning. Världen går inte under om du tappar hår och män utan hår lever ett gott liv ändå. Det kanske är bra, särskilt för unga män, att veta och tänka på att håravfall är normalsituationen för väldigt många personer. 

Val och tillvänjning

Vi träffar många unga män som helt enkelt är förtvivlade för att de ser ökande hårmängd i hårborsten och mindre på huvudet. Vi kan hjälpa många, men ett rådgivande samtal är även bra för dem som vi inte kan hjälpa med behandling och även för dem som bara vill prata av sig och om sin situation och sina möjligheter. Det hjälper att få ett förtydligande på om du kan göra något åt situationen, om du önskar det själv. Om du kan göra något åt det, så är det fint. Då har du ett val. Om vi inte kan åtgärda ditt håravfall och ge dig behandling, så kan vi bidra till processen med att bli vän med situationen. Vår erfarenhet är att bägge delar går fint med lite tid och omtanke som hjälp.

Kostnadsfri och icke-bindande konsultation

Hos oss får du en kostnadsfri konsultation innan du eventuellt bestämmer dig för att göra något åt ditt håravfall.